Zobrazují se příspěvky se štítkempsychospiritualní. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkempsychospiritualní. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 26. května 2014

Probuzení energie Kundaliní

Jde o nejčastější formu psychospirituální krize. Někdy se také mluví o hadí síle nebo energii - šakti. Koncept má svůj původ v indické spirituální tradici. Podle hinduistické a buddhistické tantrické školy je Kundalini kreativní energií universa a reprezentuje ženský princip.

Ačkoli se v nejčistší podobě objevuje v Indii, má svoje důležité paralely i v jiných kulturách a náboženských společenstvích. V jistém smyslu může být probuzení Kundalini rozpoznáno jako centrální mechanismus, který je podkladem různých forem dramatických projevů emočních, psychosomatických a spirituálních, které by v západní medicíně mohly být považovány za projevy psychopatologie.
Tantrické školy vyvinuly mapy čaker, s jejichž pomocí popisují detailně fyzikální, emocionální a spirituální projevy probuzení Kundalini. Nehledě na obtíže, které probuzení Kundalini přináší, je obecně považována za energii, skrze níž přichází léčba psychosomatických obtíží, pozitivní restrukturace osobnosti a vývoje vědomí. Vzhledem k její mimořádné a často mimořádným způsobem se projevující síle je celý proces jejího probuzení brán velmi vážně a vždy je doporučována asistence zkušeného průvodce.

Proces probuzení Kundalini, jak je popsán v indické literatuře, je často provázen dramatickými fyzickými a psychologickými manifestacemi.

Uvedeme zde jen několik příkladů /Greenwald, 2002/:

*aktivace prány nebo krije - intenzivní bezděčné pohyby, třesy, vibrace, záškuby, pocity elektřiny v těle, brnění, nárazy energie zaplavující tělo;
*fyziologické obtíže, aktivace latentních chorob nebo pseudo nemocí, onemocnění zažívacího traktu, zdánlivý infarkt, poruchy příjmu potravy;
*jogínské fenomény - tělo může zaujímat jogínské pozice /tzv. asány / nebo pohyby rukou /tzv. mudry/, které člověk nikdy předtím neviděl a neznal;
*psychologické a emoční projevy jako např. strach ze smrti a šílenství, kolísání nálad, zaplavující pocity úzkosti, hněvu, viny nebo deprese, stejně tak jako pocity intenzivního soucítění a nepodmíněné lásky. Neschopnost spát, pseudo psychotické *symptomy - vidění světla, hlasy, upadání do transu;
mimosmyslové zážitky - zahrnují informační vstupy na úrovni vizuální - světlo, sluchové - hlasy, hudba nebo čichové - vůně vonných tyčinek;
*parapsychologické zážitky - probuzení schopností rozšířeného vědomí- synchronicity (viz též IV Psychické otevření…), objevení léčebné schopnosti a psychokineze;
*stav vědomí, pro který jsou používána označení samádhi nebo satori, tj. osvícení, pohroužení vědomí do mystických stavů jednoty, míru, světla nebo energie, klidu, radosti, zaplavující vlny blaženosti.

Doplňující informace k této kategorii /citace z knihy: Grof, Stanislav. Grof, Christina. Krize duchovního vývoje. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-86183-09-2/

Projevy této formy krize odpovídají popisům probuzení hadí síly čili kundaliní, známým z historické indické literatury. Podle názoru jogínů představuje kundaliní formu tvořivé kosmické energie, jež ve skryté formě sídlí u báze lidské páteře. Tato síla může být aktivována meditací, specifickými cvičeními, zásahem povolaného duchovního učitele, popř. podněty dosud neznámými.

Probuzená kundaliní stoupá vzhůru kanály „éterického těla", jež popisuje jogínská literatura jako pole nefyzikální energie obklopující a prolínající tělo fyzické. Při svém vzestupu očišťuje člověka od stop traumatických zážitků a otevírá centra psychické energie zvané čakry. Ačkoliv je tento proces v jogínské tradici vysoce oceňován a považován za blahodárný, není bez nebezpečí a vyžaduje odborné vedení tzv. guruem, jehož kundaliní je plně probuzena a stabilizována.

Nejdramatičtějšími příznaky tohoto probuzení jsou fyzické a duševní projevy zvané krije. Lze při nich prožívat intenzivní vjemy energie a tepla proudícího vzhůru páteří spojené se silným chvěním, křečemi a svíjivými pohyby. Mocný příval zdánlivě nemotivovaných emocí (úzkost, hněv, smutek, či naopak radost a extatické vytržení) se může vynořit na povrch a na čas ovládnout psychiku.

Velmi obvyklé jsou vize jasného světla či různých archetypálních bytostí, pestrá škála vnitřně vnímaných zvuků či zážitky, které se zdají být vzpomínkami z minulých životů. Zmíněný obraz dotváří bezděčné a často nekontrolované chování: mluvení cizími jazyky, prozpěvování neznámých písní, zaujímání jogínských pozic a gest, jakož i napodobování řady zvířecích zvuků a pohybů.

Nedávno byly neklamné známky tohoto procesu pozorovány u tisíců obyvatel Západu. Kalifornský psychiatr a oční lékař Lee Sannella, který jako první uvedl syndrom kundaliní do západních odborných kruhů, sám zaznamenal téměř tisíc takových případů.

zdroj: http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/pro-odborniky/probuzeni-kundalini/
foto: http://prettymomguide.com/wp-content/uploads/2012/04/kundalini-yoga.jpg