Sien-tchien

Chůze v kruhu je základním rysem bojového umění pa-kua, které z ní čerpá obratnost, pohyblivost o sílu. Sien-tchien je tzv. metoda prenatální, to jest napodobující pohyb mezi početím a okamžikem narození. Prvotní pohyb spermie, která oplodní vajíčko je totiž spirálový, nikoliv přímý. Napřímo se spermie do vajíčka nedostane tak dobře. Doslova se do vajíčka zavrtává. Metodu prenatálního kruhu se můžeme učit nejen jako základ bojového umění, ale může sloužit čistě jako umění energetického pohybu pro zdraví nebo dynamické meditace.

Taoisté věří, že způsob, jakým je lidská bytost nabíjena energií v děloze (prenatální fáze) se podstatně liší od způsobu získávání energie poté, co člověk vstoupí na svět (postnatální fáze). Po narození se lidé nabíjejí energií cvičením, dýcháním, přijmeme potravy a odpočinkem. Ale v děloze jsou to podle tao kosmické síly, které nabíjejí rozvíjejíc se plod, asi jako u baterie. Velká část energie získané tímto nabitím, se pak spotřebuje během následného života. A množství energie uložené v "baterii" určuje celkový tělesný stav bytosti a délku jejího života. Chůze v kruhu se tedy pokouší znovu napojit na původní kosmické síly, nabít "baterie" tak, jak se nabíjeli v děloze, což může velmi dobře zlepšit základní tělesný a zdravotní stav člověka. Postnatální praktiky práce s čchi (cvičení, dech, strava a relax) se pak v podstatě omezují na práci s tím, co zbylo z oné zárodečné čchi člověka.


Jednoduchý akt chůze v kruhu vytváří vír energie, který umožňuje cvičenci posílit, smísit a kontrolovat přírodní energie, které vycházejí ze země nahoru a přicházejí dolů s nebe. Kroucení pak vytváří spirály této energie podle vůle cvičence. V pozdějších fázích cvičení je člověk schopný vytvářet energetické víry, které se spirálovitě točí k nebi a dolů k zemi současně. A právě tyto energetické proudy se pak používají k utváření mimořádně silných bojových aplikací. I když, jak říká taoismus a jeho mistři, jde především o dobro pro vaše tělo a jeho emocionální a mentální pohodu. A to je umění, které je vyšší než schopnost bojovat, ta vždy zůstává až druhotnou.

Tradice chůze v kruhu pracuje na tom, aby se změnilo vnitřní uspořádání těla tak, aby se vytvořily účinky ve vnějšku. Prenatální bojová metoda nemá mnoho pohybů, ale má mnoho vnitřního obsahu. Proto je pro lidi za západu velmi složitá, k naučení se. Jelikož naše počítačová kultura vytváří pro naše vnitřní bytí touhu obsáhnout co nejvíce informací, během stále menších časových dob. A poznání či spíše dosažení vnitřního klidu, prázdnoty a moudrosti není až tak moc žádané. Když se na to díváte reálně, jsou vám však veškeré informace získané vašimi zkušenostmi z vašeho poznávání k ničemu bez vnitřní moudrosti. A s naším hektickým tempem života, je pravděpodobně moudřejší cvičit méně pohybů, ale více do hloubky za účelem získání maxima.

V podstatě jde o výuku, která chůzi v kruhu učí od jednoho až do několika let jako základ, posléze se k tomu přidávají tzv. nej-kung cvičení na otevírání vnitřních kanálů energie v těle viz. ROZPOUŠTĚNÍ BRAN, také práce s vnitřními orgány viz. 12 ZVUKŮ ZPÍVAJÍCÍHO DRAKA, učí se o tom, jak se z jednoduché změny polohy dlaně dá měnit celý energetický systém viz. 12 OTEVŘENÝCH DLANÍ až po práci s nervovým systémem coby přenašečem energie v těle viz. 12 CVIKŮ PRO NERVY. Když se totiž tělo vnitřně stabilizuje, pak totiž zjistíte, že jakákoliv vaše činnost, kterou jste znali, je naplněna silou. Během tohoto procesu se tělo stává velice silným. Nikoliv ovšem po západním způsobu představ. Není to ploché bříško a pekáče buchtiček a vyrýsované svaly. Síla pochází v volného přesunu energie v těle z jednoho místa na druhé, tam kde je jí právě třeba. Student si tak může začít uvědomovat, jak se jeho energie, jenž byla dosud uvnitř, spojuje s energií, která je venku. Jak se jinové a jangové energie těla uvnitř těla vyrovnávají slunci a měsíci na nebi.

Při chůzi v kruhu kráčí člověk pořád okolo a dokola kruhu, pravidelně mění směr proti nebo jde ve shodě s pohybem hodinových ručiček. Používají se cca tři varianty kroků, směřující nohy na střed osy pohybu nebo vedoucí dovnitř kruhu a nebo ven. Chůze v kruhu se statickou polohou paží směrem dolů napomáhá k ukotvení energie cvičence a lepšího splynutí jeho energie se zemí. Opačně je tomu, když chce splynout s energií nebe.

Je to deální doplněk k různým "východním" meditačním technikám, při kterých dochází často k pravému opaku. Většina technik různých náboženských systémů jde do meditace bez pohybu. Vizuální meditace je většinou ohňového typu - což znamená, že se při ní medituje na určitý bod nebo se vytváří představy s vizuální formou, která jde mimo formu daného jedince. Jde z něj ven. Odehrává se povětšinou pouze v mysli, čímž se tato při rituálu zcela přetěžuje. Hlavně je postižen nervový systém. Proto dnes mnoho z těch, kteří propadli východním rituálům, končí pomalu, ale jistě na psychiatrii či psychoterapii. Většina lidí nemá naprosto odzkoušeno, co to udělá s jejich energetickou soustavou, když sevřou ruce do známého palec + ukazovák a začne se recitovat mantra či zpívat. Netuší např., že se jim v těle sevřou veškeré energetické kanály, tedy začnou být v napětí účinném pro přenos většího množství energie. Pokud však není meditace uzavřena i stejně dlouhou relaxační fází, v níž by se v těle mohla opět ukotvit a nervové kanály uvolnit, jedná se o poškozování těla a nervových drah. Nemám osobně nic proti těmto technikám, právě proto, že znám jejich hluboký dosah a účinnost. Ale je mi špatně z toho, jakým způsobem se nabízejí a prodávají. Většinou bez jakékoliv odpovědnosti ze strany těch, kteří je učí spojeně s velkým množstvím náboženských ritů. Taoismus není náboženství nýbrž filozofický systém. Jde mu i o ducha a o tělo, ale bez vytváření závislosti na něm. Dynamická meditace chůze v kruhu umožňuje přesto meditovat v pohybu právě jako voda - viz. MEDITACE VODY.

Taoisté věří, že jsme fyzické bytosti bydlící taky na této planetě a tím pádem se potřebujeme
vypořádat s pocitem tělesnosti, konkrétně být si vědomi jakéhokoliv pocitu, který je uvnitř vašeho těla. OPAKUJI UVNITŘ. Mnoho meditačních technik nutí člověka vystupovat ze sebe se svou energii, pak však jde opět o metodu ohně. Metoda vody nutí naopak člověka k plnému uvědomění energie ve svém vlastním těle. K jejímu přijetí. K přijetí sebe sama. I se svými bloky. Teprve po jejich přijetí za své, je můžete nalézt, popsat a rozpustit. Teprve po tom je možné pracovat se sebou. Až bude váš organismus uvolněný, pak je volná i vaše duše, která je na tento organismus navázána. Stejně tak myšlenky a emoce. Když začnete vnímat vnitřek sebe sama, často najdete místa, kde vaše energie jakoby zamrzly, vaše čchi stagnuje protože vaše nebo převzaté emoce uzavřely energetické dráhy těla tak, že uzavřely určité body či kanály, kterými v těle tekla volně energie. Veškerá energie uvnitř člověka jenom pluje, jako voda, v řece. Pokud je volná. Většina lidí si myslí, že je volná. Skutek utek.

Jinak tímto jednoduchým cvikem (statická chůze bez změny dlaní, s dlaněmi směrem k zemi) se rozvíjí především síla a stabilita organismu. Dalším krokem je zapojení dlaně v podobě trigramu nebe, zprvu jen jedné ruky a meditováním o poloze této dlaně. Těchto poloh je osm a značí soustředění se na energii jang při použití síly v dané chvíli. Třetí krok je použití obou dlaní současně v podobě trigramu země, který značí esenci jinu neboli vnitřní energie a jejího plynutí. Tento krok se soustřeďuje na pohyb energie mezi dvěma dlaněmi, na jeho plynulost a schopnost pohybovat a měnit energii. Další fáze chůze v kruhu se již týkají čistě bojových umění.


Cvičenec chodí v kruhu, který má obvykle 2,5 až 3 metry v průměru. Takovýto kruh má obvod 9,425 metru, což znamená, že když za den ujdete 360 kruhů, ujdete v průměru 3,393 kilometru. Ideálně doporučuji rozložit cvičení na hodinu brzy ráno a hodinu navečer. Toto chození se provádí třemi hlavní způsoby. Přímý krok, který postupuje rovnou dopředu. Krok s palcem dovnitř, který posune a zahne vaši nohu a chodidlo k páteři a přesune vaše vnější chodidlo ke středu kruhu. A krok s palcem ven, který vás posune od středu kruhu. Pokud se chůze dělá správně, bude tělo přirozeně otevírat kanály vnitřní energie a bude zdravější a silnější. první kola je třeba dělat pomalu, až posléze je dobré přejít na úroveň tempa normální evropské chůze. 

Poznámka, tento typ dynamické meditace vám přinutí otevřít hlavu a zbavit se nadbytečných myšlenek. Jednoduše řečeno, když u chůze tohoto typu a rychlosti začnete myslet, ztratíte koordinaci pohybu a rozbijete si "hubu". Je třeba začínat pomalu, odstředivý i dostředivý pohyb chůze v kruhu silně působí na kotníky, kolena, achilovky a kyčle. Takže je třeba postupovat pomalu vzhledem ke svým zdravotním omezením a možnostem. Důležitá je neustálá změna směru po určitém odpočtu. Osobně používám počet deset kruhů a otočka. V dalším pořadí se přidá k chůzi postoj s rukama viz. obrázek. Zde se pak stává nejdůležitějším prvkem kroucení s tělem, hlavně nohama a pasem. U bojových aplikací pa-kua se totiž žádná akce neodehrává v přímé linii, ale v křivkách.


Jinak tedy základní poznatky k správné chůzi jsou: váha musí být v nohou, páteř i hlava jsou zpříma, velmi jemně prohnuté do oblouku, celé tělo je uvolněné, ale stočené ke středu kruhu, kostrč směřuje dopředu a obě paže se pohybují buď synchronně nebo dělají činnost na sobě naopak zcela nezávislou. Protože při počátečním cvičení nejvíce posiluje dolní část těla, je posléze horní část trupu s rukama vytahována nahoru, právě používáním rukou, které souběžně při chůzi stavíme do různých poloh, viz. 12 otevřených dlaní. Čím déle se chodí, tím více se tělo stává uvolněnějším a živějším. Může to velmi výrazně ovlivnit u mužů plodnost jejich spermií a u žen naopak schopnost otěhotnět.

Taoisté věří, že v těle je celkem osm různých energetických těle, které dohromady tvoří osm energií, jenž mají rozdílné vibrace. Účelem chůze v kruhu je tedy i umění schopnosti rozpoznat oněch osm typů energie s cílem učinit pak tělo koordinovaným, mysl klidnou a nastolit meditační stav "wu-wej" = bez mysli, do celého života. K tomu je třeba začít pomalou chůzí, postupně přejít na normální a až po několika letech na rychlou. Výsledný efekt je vířící tornádo s extrémně svižnou rotací a okamžitou změnou směru. Jako tornádo. Jinak se v chůzi v kruhu můžete soustředit na pozorování právě probíhajících jevů, jako např. pulsování vnitřních orgánů (srdce, střeva, plíce, žaludek, mozkomíšní mok, atp.). Ještě upozornění nakonec. S tím, jak chůze v kruhu rozvíjí vaše tělesné, rozvíjí i to tušené, esoterní. Neděste se náhodných možností spontánního pohybu. V jazyce pa-kua se tomu říká "když drak vylézá ze své jeskyně". Můžete zažít pohyby, které vás nikdy nikdo neučil či mít paranormální zážitky. Nechte tomu volný průběh. Jde jen o uvolnění energie. Klidnou chůzi vám přeji.

zdroj: Tao meditace - Bruce Frantzis + vlastní zkušenosti a práce s čchi

Žádné komentáře:

Okomentovat