Zobrazují se příspěvky se štítkemmysl. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemmysl. Zobrazit všechny příspěvky

sobota 26. ledna 2019

Spolu

Pokud se člověk nezbaví svého narcistického ega, těžko může potkat lásku a prožívat ji s radostí. Zbude mu většinou jen neustálé obtěžování otázkami jak ze Shreka: “a kdy už tam budem ...?”

Neznamená to však, že si musíte své ego obětovat nebo se jej pokusit zcela zavrhnout. To jsou fantaskní praktiky mnoha věrouk, církví, sekt. Dodnes nefungují. Naopak jsou všechny paradoxem sebe sama. Čím více se od ega snaží odpoutat, tím více mu nevědomě zcela podléhají. Ego se prostě jen ujme své role. pochopí, že je podřízeno našemu já. A že je jen nástrojem vědomí, nikoliv pánem těla. A tak se z něj stane dobrý sluha, nikoliv zlý pán.

Je třeba se trochu uvolnit a uvědomit si, že tělo má svou moudrost plynoucí z miliard let evoluční historie. Což je fakt, který si lidská mysl dokáže stěží představit. Natožpak přijmout, že? Nebo snad vám už vědci zdokladovali to, jak vzniká a funguje, dejme tomu láska? Ani věda nedokáže vytvořit spojení mezi srdcem, které posílá krev do celého těla a srdcem, které je orgánem lásky. To můžeme jedině my. Přijetím sebe sama.

Tělo nežije pomocí vůle. Vůle není schopná regulovat či koordinovat složité biochemické a biofyziologické procesy. Není schopna ovlivňovat tělesný metabolismus na němž závisí náš život. Sice náš všichni přesvědčují o opaku, ale proč tedy s prvním selháním vůle neskončí potom i náš život?

Píšu to proto, že mne fascinuje, jak jsme jako lidé stále namyšlení na to, jakou moc máme. A myslíme si, že víme více než příroda, která dala vajíčku v okamžik jeho zrodu schopnost stát se lidskou bytostí. Jako doktor neříká tělu, jak má scelit zlomenou kost. Ani nemůže nařídit kůži, aby se regenerovala, když se škrábneme. Tělo a příroda zafungují a vše se zahojí. 

Napadlo vás asi taky, jak je pak možné, že při emocionálních či psychických chorobách tohleto neplatí? Když trpíme depresí, proč se prostě přirozeně neuzdravíme? Deprese se vracejí, protože jejich skrytá příčina přetrvává. Trauma je zahryznuté více než si myslíme. A to naše lišácké ego nemá zájem na projevování pocitů strachu, smutku či zlosti. My víme nebo tušíme, že např. potlačování těchto pocitů snižuje pohyblivost, což má za následek světe div se, zase deprese. A současně podléháme své naučené ego představě, že když budeme hodní, úslužní a úspěšní, budou nás mít lidé opravdu rádi. jistě takto se zalíbíme mnoha lidem. Nicméně je to iluze a ne cesta k dosažení toho skrytého cíle, z něhož máme tu největší depresi, z dosažení lásky. 

Opravdovou lásku neseženete pomocí iluzí. Ty se dříve či později rozplynou a jedinec propadá ještě větší depresi než měl. Jistě když křičíte, bijete někoho či jinak ventilujete zlost deprese zmizí. Aspoň na určitou dobu. A deprese pomine jen tehdy, zvýšíme-li svou pohyblivost a současně prohlédneme své iluze. Byly mechanismem našeho přežití v dětství. A všichni jimi do určité míry trpíme. V raném dětství se iluze rozvíjejí jako prostředek. Jako pomoc k přežití bolestných situací a my si je ukotvujeme v egu. Výchova tomu říkáme. Když dospějeme nechceme se jich zbavit. Máme strach. 

A tak zřejmě největší iluzí je, že vědomá mysl ovládá tělo. Takže pokud můžeme změnit své myšlení, můžeme změnit i své pocity. Tahle iluze vystačí pouze do té doby, dokud máte dost energie. Jakmile vám dojde, nastupuje deprese. Tyhle představy ega jsou obranou vůči realitě, která se nám nelíbí. na jedné straně ušetří člověka bolesti z děsivé skutečnosti, ale současně z něj udělá zajatce ve vlastním vymyšleném, zcela nereálném světě.

Zdraví je naše schopnost přijímat realitu a neutíkat před ní. Naše já není výtvorem mozku. Je živým pulsujícím mechanismem. A chceme-li poznat sebe, musíme umět cítit své tělo. Ztráta vnímání sebe sama je tím nejhorším trestem, kterého se nám od ega dostává, když na oplátku my zavrhujeme své touhy, potřeby a přání. V rámci vyššího dobra. 

Všichni žijeme ve stresu. A podléháme mu více než si myslíme. Největším stresem jsou naše vztahy. A my namísto, abychom žili s těmi, vedle nichž žádný stres necítíme, se paradoxně podléhajíc egu, podvolujeme moci psychopatických jedinců, kteří na nás křičí, trápí nás nebo námi zcela opovrhují. V rodině i ve společnosti: “Nikdy neodstupím...”
Podmínkou poznání se je být v kontaktu se všemi částmi svého těla. Navázat spojení. Vnímat. Cítit. Vibrovat. pak můžeme cítit nejenom bolest, ale taky radost. Podvolit se tělu. To je možná nejvyšší stupeň přijetí sebe sama, co existuje. A je základem našeho zdraví. Naší vnitřní svobody. A pokud neusilujeme o svobodu zevnitř, jak bychom o ní mohli mít, byť sebemenší zájem i zvenčí?

středa 24. září 2014

Nesmrtelnost

PŘESTOŽE DOSÁHL VYSOKÉHO POSTAVENÍ NESTARAL SE MOUDRÝ LU O POZEMSKÉ STATKY. MÍSTO TOHO PŘIPRAVOVAL PILULE NEBESKÉ A VE SVÉ HLINĚNÉ VÝHNI KUL NESMRTELNOST.

Síla přichází ve dvou podobách. Jako dočasná síla - kdy jste hlavou své skupiny, velkým šéfem, který může uplatňovat svou moc. Ale ti, kteří rozumějí skutečné síle, hledají tu druhou - duchovní. Tato síla nechce velet, ale tak dokonale se spojit s TAO, že nikdy nezemřete a budete navěky žít v jejím proudu. Nesmrtelnost je prostě sjednocení s TAO, je to největší symbol skutečné síly, dosažitelné jedině tak, že svůj současný život - hliněnou výheň - použijete k tomu, abyste pomáhali, co nejvíce lidem.

PS: Ale vždycky je tam ale, pomohli jste nejprve vy sami sobě? Ke klidu, k rovnováze? Jinak jak má mít vaše pomoc smysl? To abyste ty druhé, jen nenaučili své vlastní chyby, namísto své pomoci jim. My totiž často říkáme pomoc tomu, čím vlastně ulevujeme své poraněné mysli.

středa 11. června 2014

ZAUJETÍ VÁLKOU MYSLI, NEZÁVISLOSTÍ ČI LÁSKOU

Pokud je "nezávislost" striktně založena na filozofii (což znamená, že byste MĚLI BÝT nezávislí, stejně jako BYSTE NEMĚLI hřešit), většina lidí se nikdy hodnověrně nezávislými nestane. Jejich přirozené sobecké potřeby je budou pravidelně stavět s jejich filozofií do rozporu. Staří mudrci Tao byli dostatečně skromní na to, aby si uvědomovali, že se vesmír pohybuje neznámými cestami. Věřili, že pokud nemáte moudrost, abyste tušili, jak se všechny vzájemné vztahy událostí rozvíjejí v čase a prostoru, je sice dobré chtít, ale pošetilé se vzrušovat tím spojován s výsledky. Jinak se člověk dostane jen do války zaujetí vlastní mysli a těla.

Taoistická věta, která označuje "nezávislost", je WU WEJ, neboli "dělání bez dělání". Nezávislost na závěrečném uspořádání věcí vám umožňuje jednat tiše nebo vášnivě, podle vašich pocitu a přesvědčení, a to bez výhrad k sobě. A navíc zdrojem zaujetí není vaše spletitá neuróza nebo nadutost ega, ale vědomí lásky, které vámi jakoby prosvítá, za účelem, jenž je nakonec mimo moudrost většiny lidí. Neděláte nic. Vědomí samo dělá.

Láska je zaujetí ducha zažít život. Bez ohledu na to, co nebo kdo nás k němu přivedlo. Láska není zbožštění života s druhými či v druhých. Láska je zaujetí patřit stejně tak Bohu jako sobě či partnerovi. V dobré víře. Láska je wu wej. 100% zaujetí přítomným okamžikem. Je to jen chtění být v něm plně zapojený a nechtít být nikde jinde. Ani s nikým jiným. Než se svou láskou.

PS: a čím je pro vás váš partner? Válčícím stavem mysli, odtahujícím se nezávislým tělem anebo láskou? 
MZZ