Sexuální Čchi-kung

▬ aneb DEVĚT STUPŇŮ ORGASMU

Starobylá taoistická sexuologie popisuje orgasmus ženy jako řadu vzestupných stupňů, po nichž následuje jeden sestupný. Stupně se prolínají a překrývají, takže ten následný staví na předchozím. Každý stupeň orgasmu u ženy obohacuje určitou část těla energií a vyvolává znatelnou a předpověditelnou odezvu:

1. stupeň - plíce
Žena vzdychá, zhluboka dýchá a zvyšuje se jí tvorba slin.

2. stupeň - srdce
Při líbání natahuje k muži jazyk.

3. stupeň - slezina, slinivka, žaludek
Jsou aktivovány svaly, proto zesílí sevření.

4. stupeň - ledviny, močový měchýř
Žena nyní vnímá celou sérii poševních stahů a v pochvě začíná tvorba sekretu.

5. stupeň - kosti
Uvolňují se klouby, žena začíná svého partnera kousat.

6. stupeň - játra a nervy
Žena se vlní jako had a končetinami se snaží ovinout partnera.

7. stupeň - krev
Krev jí vře a žena horečnatě hladí muže všude po těle.

8. stupeň - svaly
Svaly jsou dokonale uvolněné. Žena ještě více kouše a laská mužovy bradavky.

9. stupeň - celé tělo ♥♥♥
Žena zmalátní, zcela se oddává partnerovi a nastává "malá smrt".

---------------------------------
Každý z těchto 1. až 8. stupňů orgasmu podle tao filosofie odpovídá osmi energetickým tělům TAO. Tvorba tao pomocí sexuální energie není tantra, ale jde o energetické uvědomění a tím i propojení vnitřních energetických těl a smyslových prožitků tak, aby celá energie vztahu byla ukotvena hluboko v jejich tělech a sloužila k jejich dalšímu společnému rozvoji.

"Muž je vzrušen energií čchi ženy a jeho Nefritový Hrot je volán k činu. Žena je vzrušena energií čchi muže, což způsobí proudění vody uvnitř její Tajemné Brány. Tyto děje jsou přirozeným výsledkem vesmírného jin a jang. Nemohou být prováděny pouhou lidskou vůlí." - Taoistický kánonV historii se vedou debaty o tom, zda má žena nekonečné množství esence jin a zda je proto schopna nekonečného množství opakovaných orgasmů. To je názor taoistických lékařských textů z 8. století, které mužům navrhují, aby podněcovali ženy k co nejvíce orgasmům a tím i k uvolňování maxima esence jin.

Energie ženy je lunární a sleduje měsíční cykly. Menstruací ztrácí žena každý měsíc svou energii. Ale ona je každý měsíc obnovována zemskou energií, která jí dává nesmírný potenciál orgasmů. Mnohonásobný orgasmus však může být velmi vyčerpávající, závisle na typu orgasmu a na úrovni energie ženy. Poněvadž sexuální orgány ženy jsou uvnitř jejího těla, je pro ní daleko snadnější než pro muže přetvářet energii orgasmu vzhůru k vyšším centrům. To je důvod, proč mnohé ženy, které nijak nerozvíjejí svou sexuální energii jsou duchovně výše nežli stejně nevědomí muži. Tito muži se pudově zbavují svého semena a ztrácí jeho přínosy pro duchovno.Když však muž začne pěstovat své semeno, může to provádět ve dne v noci, má-li sebekázeň. Jeho tělo urychlí produkci semene. To muži dovolí pěstovat svou čchi rychleji než žena, která je vázána k pomalejšímu měsíčnímu cyklu. To je důvodem, proč mnozí z guruů a mistrů jsou muži. Dalším důvodem je to, že ženy jsou od přírody jin a tím jsou blíže k Prázdnotě. Jednoduše necítí tak silně nutkání sledovat tak jangový, vně směřující cíl, jakým je "vnější" učení, tj. učení druhých. 

Ženy mají jiné poslání. To je však také pravý důvod, proč je muž tolik okouzlen ženou a jejím orgasmem. Ženin orgasmus představuje určitý způsob vnitřního učení pro muže, který je dostatečně citlivý a vnímavý na to, aby se od ženy učil. V údolí orgasmu může muž zažít tuto dovnitř směřující energii jin ve svých rozličných tan-tien jako splynutí, jako určitý druh tání. Jin představuje zemskou energii neboli fyzickou hmotu. Během ženina orgasmu se vlastní struktura jejího těla chvěje a vybuchuje směrem dovnitř. Na muži je, aby dal jejímu chaosu směr a řád v podobě své energie ukotvení o který se ona může zachytiti a svou energii tím zušlechtit a přivést výše.

Jestliže umíte uvést takto v harmonii svou energii s její, jste otevřeni novému a polárně protikladnému zážitku svého těla. Moudrost ženy spočívá v tom, že když vy se ponořujete hluboko do země, vaše tělo se zvedá do nebes. Je to zasvěcení do vnitřního tajemství bytí, které jsou ženy zmocněny dávat mužům. Nemohou je však poskytovat, není-li přilita mužská energie jako katalyzátor. Milenci, kteří nemají esoterický model, který by je mohl vést touto cestou, mají přesto někdy záblesky tohoto stavu tání, když po milování odpočívají v jistém druhu sladké extáze a jejich energie se slévají ve spontánním údolí orgasmu. Svá těla mohou cítit jako průsvitná nebo mohou mít pocit, jako by se vznášeli; zvuky přicházejí se zvonivě křišťálovou jasností a barvy v pokoji se zdají jasnější, jako kdyby byly čerstvě natřeny. To je jiný stav vědomí, ve kterém přímo a bezprostředně chápou prvotní jednotu světa.Cílem taoistické kultivace je udržet a zesílit stav, ve kterém oddělenost, kterou obvykle cítíme, se rozplyne a začlení se do vyšší reality. Vyšší orgasmus naši mysli a těla nás magicky přiblíží k původní čchi, která existuje všude. Čisté splynutí jemných energií jin a jang v mikrokosmu našeho těla nám připomíná, že totéž se děje v makrokosmu - že Slunce a Měsíc a Země a Mléčná dráha se doslova navzájem milují. Planety se vzájemně přitahují nesmírnými elektromagnetickými a gravitačními poli. Hvězdy a kvasary vystřelují horké jangové proudy světla a záření je přijímáno chladným jinovým vakuem prázdného prostoru. Jsme z dálky svědky tohoto kosmického milování, zrcadleného v tajuplném světle, které nás zasahuje na zemi prostřednictvím měsíce nebo zářících hvězd, rozsetých po obloze. Snad všechna tato světelná energie končí tak, že je vsávána zpět do lůna vesmíru, do černých děr, za kterými je opravdové nic, to co taoisté nazývají "Wu čchi". V obdobném smyslu semeno muže je jeho sluneční a jaderná energie. Taoista ji rozvíjí a ukládá do zásoby, aby pak mohla pod kontrolou explodovat v jeho tan-tiens. Poté je energie jako sálající teplo vysílána do jeho osobního prostoru. Žena může absorbovat tuto energii a vracet zpět v materiální podobě jako chladivé mystické teplo, které léčí. 

Taoisté nazývají rovnováhu mysli, ve které tento alchymistický proces transformace samovolně probíhá, "Wu-wei". To je překládáno jako "ne-činnost" a někdy to může znamenat i to, že taoisté jsou pasivní mystičtí pozorovatelé přírody, kteří nikdy do ničeho nezasahuji z obavy, aby neporušili křehkou rovnováhu jin/jang. Tento pojem zahrnuje neutralitu a stav přijímání, takže cokoliv může samovolně probíhat. Je to pasivní stav v tom smyslu, že celý vesmír je pouze možný, ale je to aktivita v tom smyslu, že bytí je v plném souladu s vesmírem, který se každým okamžikem dynamicky projevuje. Od věčnosti jste nekonečně svobodni jednat nebo ne-jednat, v závislosti na tom, co situace vyžaduje. Co se týče praktické úrovně, mohlo by se zdát, že ženy žijí blíže ke stavu "Wu-wei" než muži. Jako jin je totiž jejich přirozeností, aby se vyprázdnily a přijímaly vesmír a projevily v sobě jeho plnost. Tato esence jin je to, co tvoří energii ženy tak spontánní a přitažlivou pro muže. Čím méně úsilí žena vynakládá, tím přirozenější a tím přístupnější se jeví muži. Žena může jen ležet a otěhotní; u ní se celá velká věc stvoření promění na jednoduchou záležitost. Muži jsou naproti tomu jang, s rozpínavou energií, která zdánlivě vyžaduje velké úsilí k tomu, aby se udržela v činnosti a posílila. Jak to, že mohou muži tak bez námahy růst a sílit nebo cokoliv vytvářet, aniž by vynakládali stále více práce?
Možná by muži mohli nalézt odpověď při zkušenosti s orgasmem údolí. Do tohoto orgasmu celé mysli, těla a ducha se vstupuje dovnitř bez jakéhokoli úsilí. Když jste v údolí, pak procházka krásnou krajinou, ve které jste jen vy, vaše milenka a jemný kosmos, vám připomene, jak snadná a přirozená je tato vyšší harmonie. Vzpomenete si, že jste zde byli již dříve, ale zapomněli jste na to, zatímco jste byli zaměstnáni úsilím o vydělávání peněz, starostmi o rodinu atd. Nemusíte pracovat, abyste vytvořili tento pocit nádherného míru. Naopak, tento stav "Wu-wei" se nedosáhne vypětím sil, ale zastavením se a odpočinkem při milování s vaší partnerkou a prostém bytí s ní. Wu-wei není nic víc než vyváženost polí ryze jemných energií vytvářených vaším tělem a dávno již existujícími poli energie jin-jang ve vesmíru. Vaše milování je způsob, jak zůstávat v tomto uvolněném stavu, takže případně budete schopni cítit tento hluboký klid a jas trvale uvnitř sebe i po vašem návratu do světa všedních denních povinností. 

Domnívám se, že přirozená absence jakéhokoli úsilí při údolí orgasmu se dotýká samého jádra taoistických učení. Některé muže může jejich okouzlení technikami pěstování čchi - mechanickými metodami bez použití ducha - je mohou lákat do pasti. Mohou získat spoustu čchi, ale zkouší-li to příliš násilně, nemohou nikdy prožít údolí orgasmu nebo proces Wu-wei, který je jemným vyvážením o nic neusilující energie jin a velmi cílené energie jang. Když jsou tyto dvě energie vyváženy v údolí orgasmu, prožijete úplný paradox: stání v klidu (jin) a současně pohyb (jang).

Proto velcí taoističtí básníci píší o paradoxní povaze Tao. Wu-wei nedělá nic, ale vše se děje. Moje první zkušenost s údolím orgasmu mne překvapila, pravděpodobně proto, že jsem očekával, že taoistické esoterické metody milování budou jako hluboké individuální meditativní zážitky, které jsme já i má partnerka prožívali po řadu let předtím, než jsme se stali milenci. Během údolí orgasmu jsem cítil, jako bych byl na dvou místech současně. Moje tělo se vtahovalo a tavilo dovnitř, zatímco se moje uvědomění rozpínalo ven do větších prostor energie a jemných království, která nelze slovy popsat.
Cíl, který se snažím dosáhnout při popisu takové jemné a subjektivní osobní zkušenosti, je, že taoistická kultivace učí vyváženým meditacím ve všech "tan tien" (neboli čakrách) těla. To je považováno za nejtrvalejší sňatek jin a jang - chladnější a více uzemněná nižší centra přijímají teplo od rozpínajících se vyšších center, klasické míšení ohně a vody. To je střední cesta tao - stát uzemněn ve svém těle během životní pouti, nicméně jemná energie kraluje. 

Duchovní směr taoistické kultivace ve dvojici není Náhlé Osvícení ani astrální cestování, rozplynutí se v blaženosti nebo fantastická vidění. To vše se může přihodit jako vedlejší účinek cvičení. Ale hlavním záměrem taoistického usilování o nesmrtelnost jednoduše bylo udržet dynamickou rovnováhu energie během 10 000 obyčejných okamžiků dne. Taoisté nedůvěřují transcendentální cestě, která chce být velmi vysoká a velmi rychlá nebo která ponechává lidské tělo bez péče ve spěchu stát se božským. Moudrost taoistů tvrdí, že důležitý je vývoj, který je trvalý, a že takový vývoj obvykle přichází pomalu a spolehlivě. Když se sečte 10 000 denních okamžiků během dvaceti pěti let, dostaneme se k 125 milionům okamžiků. Takže máte spoustu příležitostí cvičit kultivaci vašeho čchi během života. Naštěstí tyto miliony okamžiků následuji jeden za druhým, což činí úkol jednodušším a trochu méně impozantním.


Mnoho lidí na západě chce šedesátisekundové Osvícení, a mohli by tedy docela dobře dostat to, co si představují - Osvícení, které trvá 60 vteřin. Taoistický proces se může některým zdát pomalý se svým naléháním na obíhání vyšších energií do nižších center. Zdá se mnohem snadnější otevřít třetí oko a jít do duchovního světa přímo, bez trápení se s neohrabaným a těžkým fyzickým tělem. V tom je cena taoistického cvičení kultivace sexuální energie ve dvojici. Vede k přijetí obyčejného okamžiku, lidské touhy, nikdy neustávajícího sexuálního pudu a považuje to vše za hodnotnou cestu uvnitř těla, vedoucí k porozumění tao.Tento důraz na obyčejnost v denním životě, která je základní části celistvosti tao, je důvodem, proč staří mudrci nehledali v životě vrcholové duchovní zážitky, ani nehledali v sexu explozivní vrcholy orgasmů. Hledáni blaženosti je jako úsilí být zcela jang. Je to extrémní stav. Orgasmus údolí není pouze pojem pro blaženost. Orgasmus údolí vyvažuje jin energii našeho pozemského těla (a karmu, utrpení nebo blaženost, které karma vytváří) a dostává se nad obojí spolu s nebeskou jangovou energií. Když toto tělesné utrpení a nebeská blaženost jsou vyváženy, zruší se navzájem. Výsledkem je prázdnota. To je pravý klid, zůstávat prázdný, i když jste poznali oba póly zážitku. Žádný pól vás neovládá, tak vám zůstává opravdu svobodná volba. Touha po tělesné rozkoši a duchovní transcendenci se každým okamžikem rodí a umírá. Zůstáváte prázdní i plní zároveň a život se stává tancem tchaj-ťi. Když toto zažijete, okusili jste osvícení. Když umíte v tomto stavu setrvat, jste nesmrtelní.


Žádné komentáře:

Okomentovat