Zobrazují se příspěvky se štítkemchuť. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemchuť. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 28. prosince 2014

KDY KONČÍ DUCHOVNÍ CESTA? KDYŽ MÁTE HLAD!!!

Víte, kdy končí každá duchovní cesta? Když máte hlad. No, když např. nezaopatříte svůj chrám ducha, to jest tělo, taky nějakou tou stravou...když totiž máte duchovní hlad, sežerete s prominutím cokoliv vám, kdo naservíruje. Včetně navijáku. Takže máte na své cestě jen nějakou chuť a nebo máte duchovní hlad?


Hlad je pocit (nepodmíněná reakce organismu), vyvolaná nedostatkem potravy. Hlad je důležitým signálem, sdělující tělu potřebu příjmu potravy a energie z ní. Hlad vzniká, když hladina glukózy v krvi poklesne pod určitou hranici. Potřeba přijímat potravu je ovšem ovlivněna také signály z trávicí soustavy a působením některých hormonů, svou roli hraje také psychické rozpoložení, stav pozornosti aj., takže pocit hladu se dostavuje u různých jedinců s různou rychlostí a intenzitou a je také různě snášen – někteří lidé snášejí pocitu hladu dobře, u někoho se dostavují změny nálady jako podrážděnost nebo rozmrzelost. Při delším hladovění dochází k odbourávání zábran a zásad. No a jsme u toho, vaši guruové vám mnohdy dají jen ochutnat, smlsnout si, vytvoří zdání, že na to nemáte, že musíte splnit ještě to či ono a vy jak beeé jdete a naprosto vypnutí, protože stav, kdy mozek nemá glukózu řeší úplným zpito-měním mozku, uděláte cokoliv abyste se dostali k tzv. "potravě".

Chuť je smysl, který dovoluje vnímat chemické látky rozpuštěné ve slinách nebo vodě. Dovoluje vnímat!!! Zatímco u ostatních smyslů je rozlišen vjem a smysl, který jej vnímá (zvuk - sluch, pach - čich), u chuti v češtině tento rozdíl nenastává. Výrazem chuť se tedy označuje nejen smysl, ale i vnímaný podnět, mluvíme o chuti jídla či nápoje. Pokud je chuť jídla vnímána negativně, označujeme ji jako pachuť. V případě, že je v jídle obsažena nepatrná příměs, mluvíme o příchuti.

V přeneseném smyslu může chuť označovat i touhu po čemkoliv - např. chuť do života, chuť pracovat, chuť poslouchat hudbu, chuť hrát fotbal. Pokud mluvíme o chuti na někoho, zpravidla je tím míněna fyzická žádostivost - sexuální touha. To vše by ve vás měl vyvolávat váš ideální trenér. měl by vyvolávat chuť VNÍMAT a POZNÁVAT. Především SEBE! Ptáte se proč? Protože jinak díky parazitismu druhých, vy brzo umřete hlady. :) 

Jo, ale s láskou, že jo  . - MZZ