12 cviků pro nervy

Postavte se zpříma a mírně se rozkročte, tak, abyste měli chodidla kolmo pod rameny. Špičky vytočte dovnitř. nestůjte čelem k jihu. Položte si dlaně naplocho na prsa na úrovni brzlíku a spojte ukazováčky, prostředníky a prsteníky obou rukou. Zaposlouchejte se do rytmu a tlukotu srdce. Usmívejte se a představujte si, že jste mírný a pokorný a zdvořilý člověk. Napomáhá uvolnit tělo.
Zůstaňte v předchozí pozici, avšak dejte špička od sebe a zabořte prsty u nohou do země,  jakoby to byly drápy a vy jste se jimi chtěli něčeho přidržet. otevřete ústa a upřete před sebe nepřítomný pohled. Slabomyslní lidé bývají dokonale uvolnění, neboť si nedělají starosti ani s poznáváním, ani se seberealizací. Před sebe natáhněte ruce dlaněmi dolů a s prsty volně ohnutými. Zůstaňte v této pozici.

Pokračujte tím, že si stoupnete na špičky. zatněte zuby, spojte si ruce a vzpažte, jak nejvíce umíte, s dlaněmi vytočenými vzhůru. Zvolna se spusťte na celá chodidla.
V této poloze si položte jednu ruku na temeno hlavy, druhou ponechte vztyčenou a otáčejte prudce očima ze strany na stranu. Ruka, položená na temeni, má zabránit tomu, abyste zároveň otáčeli hlavou. Cvik opakujte, ale vyměňte si ruce - 12 x.
Spusťte zvolna ruku, kterou jste měli nad hlavou a sevřete ji v pěst hřbetem vzhůru. Spusťte také ruku, kterou jste měli na temeni, pomalu až do pasu a sevřete ji v pěst hřbetem dolů. Upřete oči na pěst ruky, která je v poloze vzhůru. Vystřídejte ruce. Vystřídejte jejich polohu vícekrát za sebou -12 x. Dýchejte.
Zaujměte první postoj, avšak paže mějte spuštěny podél těla a ruce zaťaty v pěst, hřbetem dolů. Dívejte se vpřed a rozšiřte panenky jako byste měli vztek. Zvedněte ruce na úroveň prsou. Ruce zůstávají zaťaty v pěst, nyní však hřbetem vzhůru. vyviňte v  rukou sílu, jako byste od sebe někoho pomalu odtlačoval. Dívejte se pravým okem na pravou ruku a levým okem na levou ruku. A pak rychle stáhněte ruce zpátky k tělu, avšak hřbetem dolů. Cvik opakujte sedmkrát. Poté se celý uvolněte, uvolněte si i oči.
Dejte si jednu ruku pod bradu a druhou do týla a otáčejte hlavou ze strany na stranu. vyměňte si ruce a znovu otáčejte hlavou ze strany na stranu - 7x. 
Zaujměte první postoj. Přikrčte se a představujte si, že něco tlačíte k zemi. jak se budete stále více a více pokrčovat, představte si, že k zemi tlačíte sebe. Znovu se postavte vzpřímeně a znovu se skrčte - 7x.
Zaujměte první postoj. Postupujte podle návodů k pátému cviku, ale prsty rukou jen ohněte a paže od sebe tak nevzdalujte. Kruťte rukama ven a dovnitř. Musíte cítit, jak pracují svaly v pažích a zádové svaly. Uvolněte se a pak cvik opakujte - 12x. 
Zaujměte první postoj. Uvolněte se, předkloňte se a opřete se před tělem o prsty, případně dlaně. Posunujte ruce dopředu, až budete vzadu opřeni jen o špičky u nohou. V této poloze zůstaňte, jak dlouho to vydržíte. Po chvíli se můžete pokusit po čtyřech kupředu, avšak opírat se zkuste jen o ukazovák, prostředník a prsteník.
Zaujměte první postoj. Spojte si ruce v týlu a předkloňte se. Mějte přitom otevřené oči. Vztyčte se - 7x.
Nechte si ruce spojené v týlu, předkloňte se a jednu nohu zanožte. Druhou ohněte před tělem. Pak se na pokrčené noze vzepřete a postavte se znovu v zpříma. Cvik opakujte, ale vyměňte si nohy. Znovu se vztyčte a zaujměte první postoj - 12x.

Sérii 12 cviků zakončíme tím, že si opět položíme ruce na prsa a skončíme v poloze č. 1.

Žádné komentáře:

Okomentovat