KONTAKT

Michal Zdeněk Zachar
MICHAL ZDENĚK ZACHAR - imagemaker, freelancer

Napište, co chcete vyřešit buď do e-mailu nebo chatu na fcb. Ozvu se vám zpět. Děkuji Vám za váš zájem. Pěkný den a ne jen ten jeden...

Narodil se v roce 1966 v Hořicích v Podkrkonošší. Začínal ve školství jako instruktor práce s mládeží, v mládežnických organizacích. Dále pracoval ve státních službách (Policie ČR) a následně u soukromé společnosti se zaměřením na signmaking, kde coby skladník, prodejce až co by vedoucí dealerského prodeje získával cenné zkušenosti z obchodu a komunikace. Posledních 15 let pracoval jako image freelancer se zaměřením na tréninky ve vzhledu, stylu a to jak jednotlivců, tak i firem.

V současné době pořádá tréninkové kurzy pro jednotlivce i firmy a to nejen v make-upu a stylu, kde uplatňuje 15 let spolupráce s autorem systému 3AXIS, ale i např. v prezentačních a neverbálních dovednostech, ve všem, co se týká komunikace. Tyto poznatky ještě více rozvíjí v projektech zaměřených do firemního prostředí - color consulting, dress code. Pracuje na rozšíření systému o nové poznatky (tzv. image archetypy), díky nimž provádí tzv. image coaching v projektu Spiritual Image, kde se pokouší umožnit lidem vyjádřit se jejich vzhledem. Spiritualita totiž znamená pracovat tak, aby se touha naší mysli, stala touhou našeho srdce. Aby náš image nelhal a netvořil nám komunikační bariéry.

Uvědomuji si, že opravdový trenér nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal - žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem, je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Jsem tu proto, abych vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, které se říká klid.


MOBIL: +420 727 835 825
FACEBOOK: můj osobní profil MZZ

Živnostenský list IČ 70071951 vydaný pod ev. č. 310003-52051-00 ze dne 17.6.2002, Městskou částí Praha 3, odb. Živn. - č.j.: OŽ/09547/02/S/N.

Vaše osobní údaje získané komunikací s vámi jsou zpracovány podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádné komentáře:

Okomentovat