Meditace vody

Jádrem meditace metody vody není blok tělesné energie prorazit a "zničit", ale rozpustit a přijmout a uvolnit jej mimo tělo. Neboli uvolnit energii svázanou v těle (většinou našim lpěním, ať vědomým či nevědomým), aby byla svobodná a schopná se spojit s jednotou = s Taem (a opět ji nechat možnost se rozhodnout tělo buď opustit a nebo v něm zůstat, to ji však pak musíme umět přijmout za svou).

Taoisté věří, že jsme fyzické bytosti bydlící taky na této planetě a tím pádem se potřebujeme vypořádat s pocitem tělesnosti, konkrétně být si vědomi jakéhokoliv pocitu, který je uvnitř vašeho těla. OPAKUJI UVNITŘ. Mnoho meditačních technik nutí člověka vystupovat ze sebe se svou energii, pak však jde o metodu ohně. Metoda vody nutí člověka k plnému uvědomění energie ve svém vlastním těle. K jejímu přijetí. I s jejími bloky. Teprve po jejich přijetí za své, je můžete nalézt, popsat a rozpustit. Teprve po tom je možné pracovat se sebou.

Když začnete vnímat vnitřek sebe sama, často najdete místa, kde vaše energie jakoby zamrzly, vaše čchi stagnuje protože vaše nebo převzaté emoce uzavřely energetické dráhy těla tak, že uzavřely určité body či kanály, kterými v těle tekla volně energie. Veškerá energie uvnitř člověka jenom pluje, jako voda, v řece. Pokud je volná.

Existuje dva postupy meditace vody, kterými dosáhnete uvolnění energie ze zajetí vašeho těla. Jde o tzv. vnější a vnitřní rozpouštění. Popíšeme si pouze vnější postup. Při něm používáme mysl, aby sledovala vaše tělo DOLŮ, od hlavy k patě, dokud nelokalizujete v těle místo, kde je vaše energie blokovaná. To se dá určit pocitem síly, napětí, nepohodlí nebo stažení. Naučme se rozeznávat jestli něco není zcela v pořádku. Vaše uvědomění vstoupí do pevné hmoty energie tělesně se projevujícího bloku, který je většinou jako zmrzlý kus ledu a tímto postupem jděte směrem dovnitř = nasměřování vaší energie pozornosti, až pak místo blokace změkne. Taje. Taková je síla lidské pozornosti. Až dosáhnete centra blokace. Tím změníte blok ledu na vodu. Jak zmrazená energie pluje tělem, vy se nenechte strhnout proudem a zůstávejte na témž místě.

Pak pomalu z onoho bývalého bloku, z jeho středu rozšiřujte vědomí tak, aby se stalo součástí těla čchci, to jest rozšiřujte svůj energetický prostor, aby přesáhl vaše fyzické tělo mimo vaši kůži, tak cca 10 - 15 cm od povrchu těla. Tím přeměníte vodu na plyn. Neboli energie, která byla dosud ve vašem těle v pasti se uvolní. A plyn opustí blok vašeho těla a rozplyne se do prostoru. Bude-li chtít.

Tato rozpouštěcí a meditační technika MUSÍ být doprovázena pocitem. Nikoliv zrakovou představou v těle, se zrakem často pracuje vizualizace, ale to jde o meditaci ohně. Vnější rozpouštění a meditace vody není vůbec o vizuální zkušenosti; jde o CÍTĚNÉ VNÍMÁNÍ energie v těle, stejné jako když držíte v ruce kostku ledu než se rozpustí. 
***********************************************
cvičení OSVOBOZENÍ ČCHI


Žádné komentáře:

Okomentovat