Zobrazují se příspěvky se štítkempopel. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkempopel. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 24. června 2014

OHEŇ A VODA v MEDITACI, ŽIVOTĚ A MILOVÁNÍ

Žijeme v duálním světě. Vše má své protiklady. I meditovat  a pracovat nebo milovat se můžete metodou ohně nebo vody. Jádrem metody ohně je blok zhuštěné a blokující energie prorazit. Jeho zbytky se však sesypou do základů vaší bytosti (většinou do vitálního = pudového patra) a tam se stanou jen dalším blokem. Metoda meditace ohně tvoří tedy chvilkové uvolnění v těle, ale následně další bloky. Jádrem metody meditace vody není blok prorazit a "zničit", ale rozpustit a přijmout a uvolnit mimo tělo. Neboli uvolnit energii svázanou v těle, aby byla svobodná a schopná se spojit s jednotou s Taem a my jsme byli schopni jej vnímat.

Četné metody ohně stojí proti metodě vody v kontrastu. A od dob dynastie Tchang (618 - 907 n.l.) byly tradice ohně silně ovlivněny buddhistickými tradicemi, zvláště pak tibetským tantrickým budhismem. V nich jde často o sílu. Aby úspěšně dokončili mniši svá cvičení, silně zadržují dech, muži silně zadržují sperma a silně potlačují fyzickou bolest a také mentální a psychické problémy. Věří v "tlak dopředu", dokud se nedostanou tam, kam se dostat chtějí. Základem víry roztočeného kola je však, že nezáleží na tom, co sami sobě způsobujete, protože pokud se na konci stanete osvícenými, cokoliv jste udělali, bylo dobré. Včetně toho, že se neberou ohledy na nemorální či zlé činy. Metoda ohně klade velký důraz na posouvání vašich hranic, když chcete najít způsob, jak roztočit veškerou energetickou kapacitu vaší bytosti. Proti tomu žádná.

Taoisté ze školy vody mají zcela jiný úhel pohledu. Věří v úsilí bez síly a na to, že prostředky a cíle mají být v zásadě stejné. Jasný příklad působení metody ohně můžete vidět v buddhistické tradici, kdy mniši sedí v meditaci pro tělo v nepřirozených polohách mnohdy neurčitou dobu. Mnoho osvícených si takto zničilo svá těla v průběhu své cesty k osvícení. Vlastně i sám Buddha, během let svého asketismu, pokořoval své tělo, až byl jen kost a kůže a pomalu nemohl ani chodit. Po osvícení Buddha kázal proti těmto extrémním praktikám, plně si vědom, že ničením těla se k osvícení nepřiblížíme. Ale mnoho lidí praktikujících metodu ohně se zaměřuje na to, co Buddha dělal ve svých raných dnech spíše než na to, co dělal, když započala jeho moudrost. Tedy přitahuje nás více jeho bolest, nikoliv soucitná láska. :(

Každá tradice ohně je řízena myšlenkou dobývání, v Evropském kontextu s ní plně souzní např. vztahové dobývání ženy mužem. Žena má svůj hrad a rytíř muž dobyvatel ji bere jako kořist, nepřítele, jako překážku, kterou překoná, zeď skrze níž projde a pokud tam najde ego, zabije ho. U následovníků metody ohně má tak člověk neustálý pocit vítězství. Absolutního vítězství. No a když tohle muž udělá ženě, jaký pak je asi další postup? Žena dobude muže. No to prostě oheň jen šíří svou válku, touhu a vášeň, která spaluje a ničí. A ano, úspěšně vcelku manipuluje s energii. Číňané sami tomu říkají "čchi čchi kuaj kuaj" neboli má MOC ZPŮSOBIT, ŽE SE DĚJÍ ZVLÁŠTNÍ VĚCI. Kouzla. Ale kouzla v podstatě ohně jsou vždy jen ta, v kterých manifestujete sílu. Ne lásku.

A to je i podstatou nebezpečí ohnivých meditačních technik. Na počátku totiž snadno strhnou praktikující do pasti - a ti se stanou ZÁVISLÝMI NA ENERGII. A to je horší než závislost na drogách. S tím, jak vám drogy seberou život, umřete sice vy, ale i vaše závislost. Jestliže získáte závislost na psychické energii, touha po této energii bud trvat po vaše nesčetná znovuzrození.

Aby člověk probudil svého ducha potřebuje disponovat přístupem k obrovské energii a nebo ji musí kumulovat a vlastnit  a právě to dělá oheň. Vlastní a spotřebovává, opotřebovává. Mnoho lidí tím získá tzv. "osobní moc". Přitažlivost. Dočasnou. Než dohoříte. Potvrzení svého sebe-vědomí. Hmm, pokud do tvorby svého ducha vstoupíte posedlí mocí, to jest budete si sní hrát a manipulovat jako děti, může se vám stát, že se zblázníte mocí a zůstanete na ní závislí. Fascinace ohněm síly a vášně či touhy splynout v jednotu tím, že otevírám touto silou kanály, aniž mám vůbec potuchy, co mám s tou energii, kterou takto tvořím, vlastně dále dělat vedou k mrtvému konci. Ne ke spiritualitě.

Takže jen pozor, až budete v přístupu ohně někým zváni do některých extrémních prvků, např. systémů hinduistické tantrické či kundaliny jogy; her s prvky, kdy lidé tzv. spontánně křičí, dělají spontánní jogínské pozice, stáčejí se do fetálních pozic, brečí či ječí a chovají se jako zvířata a nebo jste na různých workshopech, které nám přináší západní očišťující metody typu hromadných terapii, psychodramatů s vybíjením se do polštářů, orgastickými třesy a to většinou vše v kruhu plného lidských emocí. To protože v metodách ohně je tendence k neustálému tlačení vaší energie ven, výbušnému vypouštění silných emocí nebo jejich vizualizaci coby zářícího světla v meditacích.

No, zajisté není to špatně, je to jen další cesta. Ale za posledních 5.000 let se zatím žádný nový Fénix neobjevil. Zato popela je čím dál víc...MZZ