12 x otevřená dlaň

Toto cvičení je určeno pouze pro cvičence, kteří projdou poučením o významu a způsobech tohoto cvičení, v žádném případě ho přímo nenapodobujte. Meditace nej-tan se cvičila jako doplňující cvičení pro to, aby při dynamických cvičeních nevznikl u cvičenců san-kung. Do Číny jej podle legendy přinesl patriarcha Bodhidharma - Ta Mo /菩提達磨 v 5. století našeho letopočtu.

Tyto formy procvičují průtok energie do dlaní a prstů. Ruce musí být uvolněné, s výjimkou malíčků a palců, které se odchylují poněkud dozadu. Cílem je nahromadění energie ve středu dlaně. Jediný rozdíl mezi tímto cvičením a sevřené pěsti je v tom, že namísto svírání pěsti, jsou napínány dlaně a energie je vedena do prstů. Základ cvičení pro všechny styly vnitřního wu-šu. 
Veškeré tlačení a zvedání je třeba si představit za pomoci miniaturního napínání svalstva. 

Pro ty, co cvičí = přijímaná mužská polarita YANG - generuje obrovskou část mužské energie NEBE a je třeba ji nechat volně proudit a neuzemňovat ji přímo v postoji - po cvičení si jděte lehnout a nechte ji ukotvit samotnou energii ZEMĚ. A to nejméně stejnou dobu po jakou jste cvičili.


FORMA 1 - Dlaně jsou obráceny dolů, prsty směřují do stran. Představ si tlačení dolů při výdechu, uvolnění při nádechu

FORMA 2 - Dlaně směřují k bokům, prsty svisle dolů. Představ si tlačení dlaněmi do středu při výdechu. Uvolnění při nádechu. 

FORMA 3 - Ruce rozpažíme, dlaně obráceny vzhůru. Představte si tlačení nahoru při výdechu, uvolnění při nádechu. 

FORMA 4 - Ohneme ruce v loktech a umístíme dlaně před hrudní kostí. Dlaně jsou obráceny k sobě, ale nedotýkají se. Prsty směřují nahoru. Tlačeni k sobě při výdechu, uvolnění při nádechu.

FORMA 5 - Rozpažit ruce, dlaně směřují ven, prsty nahoru. Tlačení do boku při výdechu, uvolnění při nádechu.

FORMA 6 - Ohneme ruce před hrudní koš, dlaně se dotýkají. Jinak vše jako u formy č. 4. Představit si tlačení dlaní k sobě při výdechu a uvolnění při nádechu.

FORMA 7 - Natáhnout ruce před sebe, dlaně směřují dopředu, prsty nahoru. Tlačení před sebe při výdechu, uvolnění při nádechu.

FORMA 8 - Zvedni ruce nahoru, dlaně směřují vzhůru, prsty obráceny k sobě. Představte si tlačení nahoru při výdechu, uvolnění při nádechu.

FORMA 9 - Dát dlaně před hrudník, obrácené nahoru, lokty jsou ohnuté. Představte si jejich zvedání při výdechu, uvolnění při nádechu.

FORMA 10 - Předpažit dlaně obráceny nahoru, prsty směřují vpřed. Představit si tlačení nahoru při výdechu, uvolnění při nádechu.

FORMA 11 - Vrátit dlaně zpátky před hrudník. Dlaně směřují dolů, prsty jsou rovnoběžně. Představit si tlačení dolů pří výdechu, uvolnění při nádechu.

FORMA 12 - Ruce přemístit do stran těla, lokty ohnuté, otevřené dlaně směřují šikmo nahoru obrácené k tělu. Představ si tlačení dlaní k sobě a nahoru při výdechu. Uvolnění při nádechu.

Žádné komentáře:

Okomentovat