středa 6. listopadu 2013

Osm těl energie, která máme

Taoisté zabývající se energií popsali různé vibrační stupně energie, která sídlí a smíchává se v našem těle.

  1. první je FYZICKÉ TĚLO, které je z lidských těl nejtěžší. Všechna ostatní "těla" zabírají tentýž prostor, ale postupně se natahují dále a dále ven. Vědomí fyzického těla začíná v dřeni a morku kostí a rozšiřuje se směrem ke kůži. Dolní tan tien.
  2. TĚLO ČCHI, které koexistuje ve stejném prostoru jako fyzické tělo cca od dvou palců do dvou stop od povrchu pokožky. V západní literatuře se někdy uvádí jako aura, neo eter. Toto tělo se nalézá pouze u živých a spolupracuje s fyzickým tělem. Vibruje na vyšší frekvence. Dolní tan tien.
  3. třetí tělo je ještě jemnější. Je to EMOCIONÁLNÍ TĚLO. Roztahuje se už hluboko do prostoru. právě s ním se nejčastěji pracuje v meditaci, aby se osvobodily emoce odstraněním bloků - "démonů". Střední tan tien.
  4. když pracujete se čtvrtým MENTÁLNÍM tělem, prohlubujte schopnosti mysli rozlišovat, co je skutečné a co falešné. Nezbytné je pro to otevřít třetí oko. Horní tan tien. Pokud nebude vyladěno třetí tělo, nemůže čtvrté uspokojivě fungovat. Rozptýlené emoce budou blokovat čistotu mysli. Každé vyšší tělo má schopnosti ovlivnit tělo nižší = energomyotransfer. Naopak to nejde, ale bez podpory předchozího těla nebude to vyšší schopno ukázat svou plnou sílu.
  5. páté je PSYCHICKÉ ENERGETICKÉ tělo. Toto tělo má vazby na neviditelné světy, uvědomění energie uvnitř pevných věcí i znalosti o událostech s nimiž nemáte přímou vazbu. Jde vědomí neviditelného světa popsaného v šamanských tradicích. Tato schopnost je přirozená všem lidem, u většiny lidí se tyto přirozené lidské vlastnosti zablokovaly, někdy pro jejich vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních. Horní tan tien.
  6. KAUZÁLNÍ TĚLO, šesté, je tělo, které souvisí s časem a prostorem. Zde nahlížíme do zákoutí vesmíru i do atomů hmoty. Uvnitř člověka by mělo být centrum klidu, aby stačilo vyrovnávat bouřlivé možnosti tohoto těla. Zde je již třeba mít perfektně vyřešené ukotvení do země, aby množství jemné energie, které tělem prochází hlavně fyzické tělo nijak nepoškodilo.
  7. tělo OSOBNOSTI je to, co způsobuje opravdové zrození plné spirituality. Teprve toto tělo dává energie všech předchozích těl dohromady. V tomto těle energie našeho ega dosáhne plného potenciálu a rozpustí se. V osvícení. k tomu spojit se sám se sebou a v sobě, ve fyzickém těle, ještě ne s Taem nepotřebujete umřít.
  8. tělo TAO. Abyste jej uvědomily je třeba získat spojení lidského vědomí s vesmírem. Naprostou a úplnou jednotou Taa. 
Taoisté věří, že i když nevědomí, už jsme osvíceni. A tak když světlo, jež je skryto uvnitř nás zazáří, může to být až děsivé. A tak, když se sami v sově díváme na celek věčnosti, není nic neobvyklého na tom být ohromen. Stačí se uvolnit. Tao existuje. A činnost osmi energetických těl je brána jako mezihra mezi tělem, energií a duchem. Vše vedoucí k stvoření prázdnoty jež nás dovede k Tau. Surová energie = 1 + 2 + 3 tělo. Rafinovaná energie = 4 + 5 + 6. Když začnete prožívat energii tak, že ji stabilizujete do rovnováhy těla, a transformujete svou vnitřní silu do tvorby svého ducha, zdroje svého "zlatého květu", začnete se na úrovni ducha stávat spirituálně živými. Spojenými s vámi plodí hlubokým spirituálním procesem TING, neboli fyzické tělo energii ČCHI, která plodí ŠEN, neboli ducha, který plodí WU, neboli prázdnotu, která plodí TAO.

zdroj: Tao meditace - Bruce Frantzis - facebook 

 

WU
Mé je slunce, má je luna, mé jsou hvězdy.
Čeho si ještě žádáš, co více hledáš, má duše?
Kdo zatemňuje oblohu neuváženými slovy?
Vydej se na cestu života jako muž.
Budu se tě ptát a ty mě poučíš.
Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?
Sestoupíš až na dno propasti,
tam k branám smrti, do sídla světla? 
A když již půjdeš do příbytku temnoty,
vzpomeneš si, že už to vše dobře víš.
To protože jsi už byl vždy na světě
a počet tvých dnů je bez konce.
Kdo určil srdce za sídlo rozumu?
A kdo dal do ledví moudrost?
Tak opásej svá bedra jako muž.
Budu se tě ptát a ty mně poučíš.
Dosud jsem o tobě slýchával.
Nyní však Tě vidím vlastníma očima.

  • http://fengshuimakeup.blogspot.cz/2012/11/wu-advaita.html

Žádné komentáře:

Okomentovat